Conditii Generale de Vanzare (CGV)

pentru serviciile “SaaS ERPsystems” oferite de ERPsystems Solutions SRL 

Data publicarii: 01 ianuarie 2016

Acest acord este încheiat între:
ERPsystems Solutions SRL,  societate infiintata potrivit legilor din Romania, cu sediul social la Cluj Napoca, str. Ceahlau Nr.57/2,  jud. Cluj si punct de lucru in Cluj Napoca, str. Nicolae Paskali nr. 7, spatiul 10, denumit în continuare  in toate ofertele sale online "SaaS ERPsystems"
și
Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat sau public, care intenționează să încheie un acord pentru furnizarea serviciilor online prestate de ERPsystems Solutions SRL, denumită în continuare “Clientul”.

CGV se aplică pentru toate comenzile primite de “SaaS ERPsystems”, indiferent dacă sunt facute de liber profesionisti , comercianti , companii sau persoane private.
Informațiile publicate pe http://www.erpsystems.ro, și alte site-uri ale ERPsystems Solutions SRL și / sau afiliații sai, sunt furnizate numai în scopuri informative și “SaaS ERPsystems” le poate schimba în orice moment fără notificare prealabilă . 
Acceptarea și semnarea de către client a CGV se materializeaza prin semnătura electronică a Clientului,  în cazul comenzilor online efectuate în Sistemul de Servicii Online al site-ului http://www.erpsystems.ro, o astfel de semnătură va avea aceeași valoare ca și o semnătură de mână cu privire la părți. Acceptarea CGV este , de asemenea concretizata si prin utilizeaza de catre Client a serviciilor online ale “SaaS ERPsystems”.

Articolul I. Definiții
Afiliere: Firma unde ERPsystems Solutions SRL deține controlul majoritar, direct sau indirect (mai târziu denumit ca ERPsystems Solutions)
Browser: Software-ul folosit pentru a naviga in rețelele și bazele de date și în special pe Internet.
Administrator: O persoană competentă care exercită rolul de administrare a “SaaS ERPsystems”
Client: Orice persoană fizică sau persoană juridică înregistrată ca utilizator, în mod gratuit sau cu plată pentru utilizarea software-ului “ SaaS ERPsystems ” în conformitate cu CGV.
Contract: Considerat în toate elementele sale, inregistrare Clientului pe site-urile "SaaS ERPsystems" și efectuarea unei comenzi online, în vederea utilizarii “SaaS ERPsystems”  în conformitate cu CGV .
SaaS ERPsystems: Toate serviciile de software si pachetele oferite de ERPsystems Solutions SRL, utilizabile de către clienți prin intermediul tehnologiei Internet.
Hoster: Firma la care ERPsystems Solutions SRL sub-contracteaza găzduirea de software “ SaaS ERPsystems ” și bazele de date Clienti " .
Identifiecatori: Colectarea de date cum ar fi "ID-ul de utilizator" și " parola", care sunt necesare pentru fiecare utilizator ca să se conecteze la platforma “SaaS ERPsystems”.
Parola: Colecția de caractere și numere (fixa sau o singură dată utilizabila ), care este asociat cu ID-ul utilizatorului si care este necesare pentru conectarea Clientului la platforma “SaaS ERPsystems” .
Cloud: infrastructura IT , unde platforma “SaaS ERPsystems” opereaza (indiferent de zona geografică și de Hoster), cu sensul că ERPsystems Solutions SRL tot timpul poate menține controlul de management ale serverelor și asupra datelor clientilor.
Produs și/sau Serviciu: Orice tip de produse sau servicii oferite catre Client de catre  ERPsystems Solutions SRL pe site-uri web, cum ar fi http://www.erpsystems.ro și în care pot fi accesate aceste servicii. Aceste site-uri sunt denumite colectiv mai târziu ca "website-uri SaaS ERPsystems ".
Inregistrarea: Acțiunea efectuată de către un client, care constă in inregistrarea datelor de identificare ale sale în scopul de a utiliza una sau mai multe servicii "SaaS ERPsystems", în mod gratuit sau cu plată. Înregistrarea și utilizarea serviciului este considerată a fi echivalentă cu o comandă de servicii.
Utilizator: Desemnarea dupa nume a unei persoane fizice cu ajutorul "SaaS ERPsystems" prin intermediul unui identificator.

Articolul II . Execuție , tarife, plata
Secțiunea 2.01 - Servicii oferite de  SaaS ERPsystems
(a) SaaS ERPsystems pune la dispoziția clienților, diferite Software livrat prin Internet și accesibile prin intermediul unui browser web, pe bază de acces gratuit sau cu plată. Serviciile "SaaS ERPsystems" ofera clientilor săi caracteristica de a plăti numai pentru numărul de utilizatori activi conectati si creati în fiecare instanță(e).
(b) Software-ul poate fi modificat cu îmbunătățiri sau actualizări fără notificarea prealabilă a clienților.
(c) SaaS ERPsystems își rezervă dreptul de a opri furnizarea oricărui serviciu special. Clientii vor fi avertizați cu privire la aceasta prin toate mijloacele disponibile și vor continua să aibă acces la astfel de servicii pentru perioada rămasă din contract sau vor primi o notificare prealabilă cu cel puțin trei luni înainte de acces la serviciul este suspendat definitiv.
În nici un caz SaaS ERPsystems poate fi folosit pentru a înlocui o funcție de afaceri ale Clientului .
Recomandările oferite de SaaS ERPsystems sunt exclusiv în scopuri informative referitoare la utilizarea Software-ul și nu pot fi interpretate ca recomandări cu privire la organizarea sau gestionarea activităților de afaceri ale Clientului .

Secțiunea 2.02 - Accesul la servicii
Accesul la serviciile furnizate de SaaS ERPsystems cere Clientului să se înregistreze pe site-ul http://www.erpsystems.ro și să accepte aceste CGV .
(a) Creerea contului de client
Pentru orice serviciu, furnizat de SaaS ERPsystems, Clientul trebuie să creeze un cont de client cu introducerea datelor solicitate care trebuie să fie exacte și actualizate.
(b) Confirmarea comenzii
SaaS ERPsystems va confirma Clientului prin e-mail, comanda și faptul că Serviciul a fost pus în aplicare în condițiile descrise mai jos .
(c) executarea comenzii
Serviciul va fi pus la dispoziția Clientului, după ce "SaaS ERPsystems" a activat contul clientului .
(d) accesul la servicii , Identificare
Odată activate, serviciile sunt accesibile prin intermediul link-uri trimise prin e-mail la Client cu identificatori unici  furnizati de SaaS ERPsystems, care îi permit să se conecteze la instanță(e). SaaS ERPsystems poate audita oricând modul în care Clientul se conectează la sistem. În cazul în care se face o utilizare excesivă de identificatori, adică prea multe conexiuni sunt realizate pe un același Identificatori de la mai mulți utilizatori, SaaS ERPsystems pot factura acesti Utilizatori suplimentari și/sau suspenda contul în cazul în care Client refuză să plătească pentru utilizarea nerezonabila a serviciilor. Clientul recunoaște că tehnicile utilizate de către SaaS ERPsystems sunt fundamentate într-o zonă complexa de tehnologie a informației. Angajamentul si obligația SaaS ERPsystems este de a limita cât mai mult posibil durata și numărul de întreruperi a serviciilor pentru întreținere sau
upgrade. Prin urmare, este responsabilitatea clientului de a se proteja împotriva unor astfel de riscuri. SaaS ERPsystems nu va fi tras la răspundere pentru orice daune indirecte pe care Clientul le poate suferi din cauza indisponibilității serviciilor . SaaS ERPsystems își rezervă dreptul de a interzice Clientului, importul pe serverele sale a orice fișiere care pot fi considerate incompatibile din punct de vedere tehnic cu serverele sau dăunătoare pentru performanța lor.
(e) Managementul utilizatorilor suplimentari
La înregistrarea și deschiderea unui cont de client, trei utilizator sunt creati pentru Client. Cu toate acestea, clientul poate , în cazul în care acesta dorește, sa comande utilizatori suplimentari si sa ofere acces pentru mai mult decat a trei persoane, la serviciile puse la dispoziția Clientului inclusiv accesul la datele sale. Administratorul de cont al Clientului poate crea și șterge utilizatori în orice moment, prin conectarea la instrumentele de administrare. Crearea sau ștergerea de utilizatori suplimentari nu schimba datele de înregistrare sau de perioada contractuală. Un număr nelimitat de utilizatori pot fi creati. Cu toate acestea, utilizarea serviciului de către toți utilizatorii create de către Clientul va fi facturat în conformitate cu tarifele în vigoare, așa cum se arată pe site-urile de marketing sau pe site-ul web http://www.erpsystems.ro. Clientul este responsabil asigurându-se că utilizatorii sunt conștienți de faptul că ei folosesc serviciile subscrise pe bază de plată. 
Platforma tehnica a sistemului SaaS ERPsystems, înregistrează toate timpurile de conectare ale diverșilor utilizatori. Un rezumat al acestor legături pot fi solicitate de la SaaS ERPsystems prin e-mail la suport@erpsystems.ro, sau prin scrisoare recomandată la următoarea adresă : SaaS ERPsystems , Cluj Napoca, str. Ceahlau 57/2. Când un utilizator este șters, toate serviciile taxabile utilizate rămân de plată.
(f) Modificări ale datelor de Înregistrare
Atunci când utilizează serviciile SaaS ERPsystems, Clientul are dreptul de a modifica detaliile de înregistrare pe datele lui personale .
Numai Clientul prin contul de administrator al Clientului la SaaS ERPsystems este autorizat să schimbe orice detalii de Înregistrare. Schimbări ale datelor de înregistrare pot include , de asemenea, abonamente la alte servicii și / sau încetarea de abonamente existente .
Schimbări ale datelor de înregistrare poate implica modificarea cantitatii de servicii facturate clientului în fiecare lună. În cazul în care un client anulează toate datele de Inscriere, SaaS ERPsystems trebuie să ia în considerare această decizie si să o echivaleze cu o reziliere a contractului. Într- un astfel de caz, toate facturile neplătite posibile rămase datorate la plată și toate datele clientului vor rămâne stocate în serverele care furnizează serviciil SaaS ERPsystems pentru 30 de zile.

Secțiunea 2.03 - Prețuri , Facturare
(a) Preț
Prețurile pentru produsele si serviciile oferite de SaaS ERPsystems sunt prezentate pe www.erpsystems.ro. sau pot fi solicitate în scris de la ERPsystems Solutions SRL  str. Ceahlau nr. 57/2, Cluj Napoca.
SaaS ERPsystems își rezervă dreptul de a face oferte promotionale care sunt valabile pentru o perioadă de timp declarata în mod explicit pe site-ul său și astfel de oferte promoționale nu poate fi interpretată ca facand parte din structura de preț a abonamentelor existente. Tarifele sunt exprimate EUR  și exclud taxele. Suma facturată pentru un client va trebui prin urmare, să fie majorat cu taxele aplicabile la data de facturare. SaaS ERPsystems își rezervă dreptul de a modifica ratele la orice moment, fără notificare prealabilă. Clienții vor fi informați prin e-mail, și / sau on-line, asupra modificărilor aduse prețurilorPrețurile noi vor avea efect pentru noi clienți în momentul în care se înregistreze, și pentru clienții existenți în momentul în care noile prețuri sunt puse în aplicare.
** SaaS ERPsystems își rezervă dreptul de a percepe imediat orice impozit nou sau creștere a texelor existente. Prețurile afișate pe ** Site-ul SaaS ERPsystems nu includ costurile de acces la Internet, acestea fiind costuri pe care Clientul trebuie să le suporte separat. Clientul este responsabil pentru propria sa conexiune la Internet.
** SaaS ERPsystems nu va fi trasă la răspundere pentru calitatea conexiunii oferite de furnizorul de servicii Internet.
** Serviciile standard oferite de SaaS ERPsystems se plătesc în avans, la începutul lunii în care serviciul este utilizat. Clientul este singurul responsabil pentru plata tuturor sumelor datorate în temeiul contractului cu SaaS ERPsystems.
Părțile sunt de acord în mod expres că in situatia de neplata a tuturor sau o unor parti din facturile scadente în baza prezentului contract, ERPsystems Solutions SRL va lua în mod automat și fără notificare prealabilă urmatoarele masuri:
* Solicitarea imediată a platii tuturor sumelor rămase datorate de către Client conform contractului, indiferent de metoda de plată convenita;
* Suspendarea totala a serviciilor furnizate Clientului, de orice tip, fără a aduce atingere companiei ERPsystems Solutions SRL asupra dreptului de a rezilia contractul;
* Descalificarea Clientul din postura de a putea creea abonați sau servicii noi, sau reînnoirea celor existente ;
* Permite ERPsystems Solutions SRL sa suspende contul clientului și sa ștearga toate datele clientului si utilizatorilor în 90 de zile de la data scadenței neplătite.
(b) Facturare
SaaS ERPsystems va emite factura pe baza numarului de utilizatori activi. Pe perioada de valabilitate a contractului, SaaS ERPsystems va furniza informații cu privire la utilizarea serviciilor de catre Client si a utilizatoriilor de servicii prin intermediul centrului de control SaaS ERPsystems. Clientii pot achita facturile prin următoarele metode :
** Prin credit card: se plateste la primirea facturii prin Portalul Clienti, independent de platformă, prin intermediul unui partener procesator de plăți cum este de exemplu PayPal sau alti procesatori profesionali de plăți;
** Prin Ordin de Plata in conturile bancare ale ERPsystems Solutions SRL mentionate in facturile emise clientului.
** Toate facturile proforma (forma / comandă sau de altă natură), emise de SaaS ERPsystems sunt plătibile în termen de 10 zile, cu excepția cazului in care sa stabilit altfel în scris de către părți. În caz de incapacitate de plată, SaaS ERPsystems își rezervă dreptul de a suspenda clientului accesul la serviciile sale, până la plata intregii sume datorate. În plus , SaaS ERPsystems își rezervă dreptul de reziliere a Contractului .
** Clientul este de acord să informeze SaaS ERPsystems de orice modificare datelor companiei, poștale sau bancare, sau orice informații necesare pentru executarea corespunzătoare a serviciilor oferite de SaaS ERPsystems.
** Orice dezacord de catre Client cu privire la factura sau la natura Serviciilor trebuie să fie explicate și transmise prin intermediul Serviciilui de Tiketing al ERPsystems Solutions SRL sau trimis la ERPsystems Solutions SRL printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. În absența unei astfel de scrisori, se considera ca Clientul a acceptat factura. Toate facturile ERPsystems Solutions SRL ( și facturile proforma / comanda) sunt disponibile pentru Client on-line prin Portalul Clienti.

Articolul III . Perioadă , Reînnoirea , Rezilierea contractului
Secțiunea 3.01 - Perioada și Reînnoirea

Contractul intră în vigoare la data la care Clientul se înregistrează pe site-urile SaaS ERPsystems. Contractul va fi tacit reînnoit odată cu plata facturii anterioare .

Secțiunea 3.02 - Rezilierea contractului de catre Client
Clientul poate alege să rezilieze contractul în orice moment, sub rezerva unui preaviz de o lună înainte de data de final și/sau data de reînnoire. Clientul poate anula contractul în două moduri :
** Prin conectarea pe Portalul Clienti cu ajutorul identificatorului de Administrare si postarea unei solicitari de reziliere sau prin intermediul unui instrument prevăzut în acest scop ;
** Prin trimiterea unei scrisori recomandate, care încorporează o confirmare de primire, la sediul social al ERPsystems Solutions SRL.
Reziliere solicitata de Client poate intra în vigoare si în perioada de derulare a contractului. Clientul trebuie să plătească toate sumele datorate la ERPsystemes Solutions SRL la data efectivă de reziliere.
** SaaS ERPsystems este de acord sa protejeze datele Clientului al cărui contract a fost reziliat pentru o perioadă de 90 de zile după data efectivă de reziliere, după care SaaS ERPsystems pot distruge datele.
** Toate sumele datorate pentru serviciile legate de utilizarea de produse și servicii SaaS ERPsystems vor rămâne datorate și trebuie să fie plătite de Client în termen de 15 zile de la data încetării contractului.


Secțiunea 3.03 - Rezilierea contractului pentru alte motive
SaaS ERPsystems își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în orice moment, în cazul în care Clientul nu respectă obligațiile sale contractuale sau legale. Clientul va fi informat cu privire la aceasta prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și va avea acces la Servicii maximum de 15 zile de la data înregistrarii primirii scrisorii . SaaS ERPsystems va stoca datele Clientului pentru 30 de zile, după care SaaS ERPsystems poate distruge datele, pentru care Clientul nu poate pretinde daune sau despăgubiri .
 

Articolul IV . Garanții SaaS ERPsystems , obligațiile și răspunderile
Secțiunea 4.01 - Garanții ERPsystems

(a) SaaS ERPsystems nu garantează performanța serviciilor pe care le oferă. Software-ul SaaS ERPsystems pus la dispoziția Clientului este considerat "așa cum este" , ceea ce înseamnă că acesta nu a fost adaptat special pentru un anumit scop. Versiunile standard ale acestui Software-ul satisface un anumit număr de cerințe, dar nu poate acoperi in totalitate specificul sau nevoille speciale a unui client. Prin urmare, este responsabilitatea Clientului sa verifice că serviciile oferite de software-ul din Oferta SaaS ERPsystems, satisfac nevoile lui reale și este responsabil pentru asigurarea tuturor măsurilor de precauție necesare.
(b) Informațiile furnizate de către SaaS ERPsystems constituie o recomandare .
(c) SaaS ERPsystems nu garantează că serviciul va fi fara erori, sau că orice anomalii sau erori vor fi corectate, sau că serviciul va funcționa fără întreruperi sau defecțiuni sau că acesta este compatibil cu orice hardware sau configurari altele decât cele menționate în mod expres de către SaaS ERPsystems .
 

Secțiunea 4.02 - Obligații SaaS ERPsystems
(a ) Accesul la servicii
Clientul recunoaște că SaaS ERPsystems ofera servicii fundamentate în domeniul complex al tehnologiei informației și prin urmare, angajamentul contractual al SaaS ERPsystems este pe o baza celor mai bune practici. În conformitate cu acest angajament, SaaS ERPsystems se obliga să ia toate măsurile posibile pentru a oferi un serviciu de calitate , în conformitate cu cele mai bune practici din industrie și stadiul actual al tehnicii.
SaaS ERPsystems va depune eforturi pentru a oferi acces 24/7 în fiecare zi a anului, cu excepția cazului de forță majoră, astfel cum este definit în "Forta Majora" secțiunea de mai jos , în caz de avarie , eșec Hosting , sau de întreținere necesare pentru buna funcționare a serviciilor și echipamentelor . SaaS ERPsystems va lua toate măsurile posibile pentru a asigura accesul la o calitate suficientă pentru a urmări modificările în trafic al Clientului Service . Clientul recunoaște că Software-ul folosit de platforma server se bazează pe un domeniu deosebit de complex de tehnologia informației și care la starea actuală a cunoștințelor nu poate fi testată în mod definitiv, nici dovedită acoperirea tuturor posibilitățile de utilizare. Clientul, prin urmare, acceptă riscul ca platforma de server poate fi imperfectă, fără ca astfel de imperfecțiune sa fie imputabile SaaS ERPsystems.
(b)  Întreruperea Serviciului
Service-ul va fi întreruptă pentru actualizări de software (de exemplu , instalarea de software nou , instalarea unei noi versiuni de software-ul) nu mai mult de două ori pe lună . Dacă este absolut necesar, SaaS ERPsystems își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul pentru a efectua operațiuni de întreținere tehnică sau de îmbunătățire pentru a asigura operarea de servicii, indiferent de timpul și durata intervenției.
(c) Backup
SaaS ERPsystems se angajează să ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura protecția materială a datelor. Cu toate acestea SaaS ERPsystems nu va fi raspunzator pentru pierderi de date de catre clienti.


Secțiunea 4.03 - Răspunderea SaaS ERPsystems 
În nici un caz SaaS ERPsystems  nu va fi direct sau indirect răspunzător pentru orice prejudiciu cauzat Clientului sau la un terț ca urmare a :
** Utilizarei de date accesibile prin Internet
**Utilizarea unui serviciu SaaS ERPsystems indiferent de cauza,
** Un eșec cauzat de Client prin folosirea în mod necorespunzător a Serviciului,
** Indisponibilitatea sau funcționarea necorespunzătoare a unei Serviciu care a cauza întârzierii .
Prin urmare, SaaS ERPsystems nu va fi raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte , tangibile sau intangibile cauzate de utilizarea unui serviciu .
Clientul este liber să încheie o asigurare care să acopere acest tip de risc. În cazul în care SaaS ERPsystems ar fi tras la răspundere , orice compensații nu poate depăși suma facturata pentru produsul sau serviciul. Clientul declara ca este pe deplin conștient de riscurile și limitele de utilizare a Internetului. SaaS ERPsystems nu poate fi tras la raspundere pentru oricare din următoarele :
** Virușii de contaminare date sau software, Clientul fiind responsabile pentru protejarea sine impotriva virusilor Clientului .
** Intruziune rău intenționat de către terțe părți în serviciile subscrise de către Client , în ciuda măsură de securitate rezonabil puse la dispozitie de SaaS ERPsystems .
** Utilizarea frauduloasă a parolelor, codurilor de confidențiale sau alte informații confidențiale care ar putea afecta Clientului .
 

Articolul V. Obligațiile Clientului
(a) Clientul confirmă prin prezenta că are puterea necesară, autoritatea și capacitatea de a conveni și executa obligațiile în acest contract .
(b) Clientul este de acord să comunice SaaS ERPsystems , la înregistrare și la orice schimbare a detelor de înregistrare, exacte și actualizat detaliile personale sau corporatiste .
(c) Clientul este pe deplin și singurul responsabil pentru utilizarea de identificatori necesari să utilizeze Serviciile SaaS ERPsystems la care subscrie. SaaS ERPsystems nu va fi trasă la răspundere pentru orice utilizare ilegală sau frauduloasă de Identificatorii pusi la dispoziția Clientul. Identificatori și divulgarea lor sunt considerate a fi confidențiale. Clientul, cu excluderea SaaS ERPsystems, este singurul responsabil pentru orice divulgare de parolă indiferent dacă a fost intenționat sau nu .
(d) Clientul este de acord să informeze SaaS ERPsystems în termen de 48 de ore de la orice schimbare privind situația sa și în 24 de ore orice pierdere a parolei.
(e) Clientul este pe deplin și singurul responsabil pentru datele pe care le transferă și de interogarile facute în SaaS ERPsystems și puse la dispoziția tuturor utilizatorilor administratorii și utilizatoriilor client autorizati. Clientul este de acord să se conformeze cu toate reglementarile dispozițiilor legale în vigoare, în special cele referitoare la tehnologia informației, privind, confidențialitatea datelor și a proprietatii intelectuale, precum și a drepturilor unor terțe părți, și în special pentru a face toate declarațiile necesare autorităților competente.
(f) Clientul declară că acceptă pe deplin toate obligațiile legale care decurg din dreptul de proprietate a serviciilor sale, si SaaS ERPsystems nu poate fi implicat în acest sens, din orice motiv si în special în caz de încălcare a legilor sau reglementărilor legale aplicabile pentru serviciile clientului. Nerespectarea de către Client a punctelor menționate în CGV și punctele citate în condițiile speciale și , în special, orice activitate care poate atrage răspunderea civilă și / sau penală va da SaaS ERPsystems dreptul de a suspenda imediat și fără notificare prealabilă serviciile sale pentru Client și în mod automat și imediat rezilierea contractului.
(g) Clientul trebuie să utilizeze Software-ul SaaS ERPsystems în conformitate cu specificațiile din CGV sau ajutorului online furniza pentru software.
(h) Clientul recunoaște că a verificat că Serviciul sunt adecvate pentru nevoile sale și pentru care a primit toate informațiile necesare și sfaturile de la SaaS ERPsystems pentru a se abona la acest Contract. Mai mult decât atât, Clientul recunoaște că acesta a fost informat în totalitate de SaaS ERPsystems asupra obligațiilor sale contractuale din punct de vedere al prezentului Contract .
(i) Clientul acționează ca o entitate independentă și prin urmare, își asumă toate riscurile care decurg din activitatea sa. Clientul este singurul responsabil pentru Serviciile subscrise, conținutul informațiilor și fișierele transmise, distribuite sau colectate.
(j) Orice cerere și / sau disputa a Clientului  împotriva SaaS ERPsystems trebuie să fie notificata de catre client in maxim 48 de ore, în caz contrar acesta va expira . Clientul este de acord în mod expres să nu transfere, fie gratuit sau contracost, oricare sau toate drepturile și obligațiile pe care le deține în cadrul acestui contract.

Articolul VI. Forta Majora
Pentru scopurile acestor CGV, forta majora este definit ca un eveniment neprevăzut și / sau inevitabil dincolo de controlul SaaS ERPsystems. În cazul în care forța majoră împiedică, restricționează sau intrerupe executarea acestui Contract sau a oricarei obligație SaaS ERPsystems în cadrul Contractului sau acestor CGV, SaaS ERPsystems va fi eliberat din
executarea obligațiilor contractuale în cauză . Într- un astfel de caz , SaaS ERPsystems poate solicita ca acest contract să fie anulate, fara nici o obligație de a plăti daune și cu dreptul de a incasare a tuturor sumelor datorate la data cererii de incheiere.
În toate circumstanțele, partea in culpa care suferă forța majoră trebuie să instiinteze cealaltă parte asupra faptului ca obligațiile care decurg din acest contract vor fi suspendate pentru acea perioada.
 

Articolul VII . Dispoziții generale
Secțiunea 7.01 - Nulitate

(a) Acest contract înlocuiește toate celelalte oferte și acorduri anterioare cu privire la același subiect. Nulitatea pentru unul dintre clauzele contractului cauzate de prevederile unei legi , reglementări sau hotărâri a unei instanțe competente într-un litigiu, nu va anula restul clauzelor contractul, care vor ramane in vigoare pentru ambele părți.
(b) Nici o prevedere a prezentului Contract nu poate fi anulata, îmbunătățita sau modificata de către oricare dintre părți, cu excepția cazului in care modificarea a fost emisa în prealabil în scris și semnată de către reprezentantii autorizati ai părților sub forma unui act adițional la acest contract, citând în mod expres decizia de a anula, spori sau modifica una dintre clauzele contractule.
(c) Eșecul SaaS ERPsystems de a invoca o anumită clauză a acestui Contract la un moment dat și / sau eșecul Clientului la a executa o obligație contractuală, nu poate fi interpretată ca o renunțare de către SaaS ERPsystems la dreptul de a invoca orice clauză contractuală sau obligație. Notificările și comunicările în executarea acestui contract trebuie să fie trimise părților la sediile respective.
(d) În consecință, nu există condiții speciale ce pot înlocui CGV cu excepția cazului în care a fost un acord oficial  în scris si orice dispoziții contrara invocata de către Client nu se aplică SaaS ERPsystems, cu excepția cazului in care SaaS ERPsystems a fost de acord în mod expres cu acesta, indiferent când a fost adusa în atenția acestuia.
 

Secțiunea 7.02 - Pozițiile
Unicul scop al Conditiilor Generale de Utilizare si a clauzelor acestora este de a facilita comercializarea si afiliere.
 

Secțiunea 7.03 - Comunicari
Pentru toate comunicarile si actiunile  între client și SaaS ERPsystems , data și ora Server de SaaS ERPsystems va fi definitivă. Aceste informații vor fi stocate de către SaaS ERPsystems pentru întreaga perioadă a relației contractuale cu Clientul. Toate notificările și comunicările în conformitate cu Condițiile generale trebuie să fie considerate livrate în mod corespunzător în cazul în care au fost trimise prin scrisoare recomandată cu o confirmare de primire, la :
- Pentru ERPsystems Solutions SRL sau SaaS ERPsystems: Cluj Napoca, str. Ceahlau Nr.57/2, cod postal 400488,  jud. Cluj, Romania
- Pentru Client : Adresa poștală și / sau adresa de e-mail furnizate SaaS ERPsystems

Secțiunea 7.04 - Publicitate si promovare
SaaS ERPsystems se poate referi la serviciile furnizate Clientului și documentele comerciale, în scopuri publicitare, spectacole , conferinte si publicatii de specialitate în cercurile si retelele profesionale .
 

Articolul VIII . Legea aplicabilă și competența
Secțiunea 8.01 - Legea aplicabilă

Acest contract este guvernat de legea romana atât în ​​formă cat și in continut.


Secțiunea 8.02 - Protecția Datelor
Clienții și potențialii clienți care au trimis date cu caracter personal petru a accesa SaaS ERPsystems au dreptul de a accesa , corecta , modifica și șterge informațiile referitoare la ei. Toti Clienții și potențialii clienți își pot exercita acest drept scriind la ERPsystems Solutions SRL  la sediul social: Cluj Napoca, str. Ceahlau Nr.57/2, cod postal 400488,  jud. Cluj, Romania.

© 2015 Toate drepturile rezervate.
ERPsystems este o marcă înregistrată a ERPsystems Solutions SRL.
Odoo este o marcă înregistrată a Odoo S.A.
Celelalte părți ale software-ului Odoo sunt eliberate sub liceenta AGPL