PASUL 3: - De la Vânzare şi Livrare la Facturare şi Încasare